Nagelhygien

Nagelhygienen är extremt viktigt för att undvika bakteriebildning och spridning. När du går på en behandling av exempelvis nagelförlängning måste du se till att nagelteknologen som utför nagelbehandlingen är ytterst hygienisk. Detta kan vara svårt om man inte reguljärt går på behandling och vet hur hygienaspekten ska hanteras, men ett bra sätt är att kolla omdömen och fråga vänner som varit på samma nagelsalong.

På en salong ska instrumenten bevaras i sanitet. Under behandlingen ska gummihandskar användas. Ifall du gör en nagelförlängning ska nageln sitta bra, och även ska det kännas bra och inte göra ont. Vid en bra salong ska nagelteknologen fråga kunden hur det känns och om nageln ska justeras på något sätt.

Problem med naglar

En nagelförlängning som blivit påsatt på fel sätt och trycker illa mot nageln kan skada nagelbanden samt bidra till infektioner och bakteriebildning. Direkt efter applicering av nagelförlängningen ska det kännas bra och inte klämma någonstans. Om det skulle göra ont är det väldigt viktigt att du direkt säger till teknologen så att denne ska lägga om nageln direkt.

Innan du påbörjar behandlingen kan det vara en bra idé att åka ner till kliniken och kolla hur förslagsvis nagelförlängnings processen går till. Kolla när de gör en behandling på en annan person och kolla om den hygieniska standarden håller måttet.