Vad för sanitet ska finnas vid nagelteknologi?

Sanitet innebär i korthet att någonting är kliniskt rent. För nagelbehandlingar och nagelförlängningar är det viktigt att alla verktyg är i sanitet för att inte orsaka svamp- eller bakteriebildning. Inte bara förhindrar sanitet spridning av vanliga svamp och bakterier men även eftersom nagelteknologer ibland kommer i kontakt med blod gör saniteten att blogbärna sjukdomar inte […]